Wie zijn wij

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

Geloofwaardig onderwijs

Samen verantwoordelijk voor ontwikkeling

Onderwijs

Naar school gaan is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Kinderen leren er zichzelf kennen. Waar ze goed in zijn en wat ze moeilijk vinden. Ze leren andere kinderen kennen en hoe je met elkaar omgaat. En als de omgeving veilig is mogen ze ontdekken dat ze kostbaar zijn. Die veilige omgeving willen we graag zijn. Vanuit ons verlangen om samen te delen in Gods liefde.

Geliefd

Jezus zegt dat het Koninkrijk is voor wie is als een kind. Kinderen zijn geliefd en zeer kostbaar. Ze zijn alle bescherming waard en moeten kunnen rekenen op alle kansen om zich als persoon te ontwikkelen. We moedigen de kinderen aan en geven hen zoveel mogelijk bagage mee. We helpen in moeilijke momenten en we vieren de mooie momenten met ze mee. Zo lopen we graag een tijdje met ze mee op hun weg naar volwassenheid, als mens en als christen.

Voorbeelden

Kinderen leren met vallen en opstaan. Ze leren door te luisteren en te oefenen, te proberen en zelf te ervaren. Ze leren ook door naar anderen te kijken. Voorbeelden zijn voor kinderen ontzettend belangrijk. We zijn ons daar als school heel bewust van. Ook wij blijven daarom leren. We oefenen onszelf in het voorleven van een levensstijl die past bij onze identiteit. Kinderen moeten kunnen vertrouwen op de voorbeelden die ze krijgen, ook op school.

Identiteit

We zijn niet alleen een gereformeerde school omdat dat boven de voordeur staat. We geloven in God en dat willen we zichtbaar maken in onze woorden en daden. Kinderen voelen heel goed aan of iemand oprecht is. We strekken ons uit naar die oprechtheid. Want we zijn allemaal door God gezien, gekend en geliefd. We zijn wie we zeggen dat we zijn.

Inhoud

Tegelijk is onze identiteit ook bepalend voor wat we de kinderen meegeven. We helpen hen en moedigen hen aan om God te leren kennen. Dat ziet u terug in onze lesmethoden, dagelijkse activiteiten als gebed en Bijbellezen en thema-activiteiten rond christelijke feestdagen. Ons onderwijs staat dus ook op inhoud met beide benen in de Bijbel.