Verlof aanvragen

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

Uw kind valt onder de leerplichtwet van 1969 en behoort buiten de vakanties om dus gewoon op school te zijn. Enkele veel voorkomende zaken worden hieronder nader toegelicht. 

Vakantieverlof

Buiten de schoolvakanties om mogen kinderen niet van school wegblijven, bijvoorbeeld om op wintersport te gaan of om familie in het buitenland te bezoeken. 

Toestemming voor (extra) vakantieverlof dient u minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en kan slechts worden verleend wanneer: 

 • Wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens het schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan; 
 • Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof mogelijk is binnen één van de officiële schoolvakanties. 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden 

Dit verlof 

 • Mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend; 
 • Mag niet langer duren dan 10 schooldagen. Is er één maal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakanties worden verleend; 
 • Het moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreffen; 
 • Mag niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

De regels voor gewichtige omstandigheden zijn: 

 1. het voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 
 2. verhuizing (ten hoogste 1 dag); 
 3. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen); 
 4. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur); 
 5. overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag); 
 6. bij 25-, 40- en 50jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders (1 dag) 
 • Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt.