MR

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

We hebben op school een actieve en betrokken medezeggenschapsraad. In de MR besluiten ouders en personeelsleden mee over belangrijke beslissingen in de school. Dit is wettelijk geregeld.

Leden van de MR zijn:

  • Margreet Wiebols (voorzitter, ouder)
  • Ronald Buikema (ouder)
  • Herman ten Heuw (leerkracht)
  • Judith Liefers (leerkracht)