Thematisch onderwijs

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

Op De Reflector stimuleren we kinderen om te groeien en ontdekken. Om die reden hebben we gekozen voor thematisch onderwijs in vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, kunstzinnige vorming en burgerschap. We doen dat met behulp van het IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. Het is een onderwijsprogramma dat kinderen stimuleert om beter te leren en om hun talenten te ontdekken. IPC werkt met units. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. IPC werkt met vakinhoudelijke, persoonlijke en internationale doelen.

Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Het uitgangspunt is telkens wat kinderen gaan leren en niet wat ze gaan doen. De leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Dit gebeurt door middel van de persoonlijke doelen: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, moraliteit, communicatie, zorgzaamheid, samenwerking en respect.

Het IPC heeft een bijbehorende planning waarbij de scholen zelf een hoge mate van flexibiliteit hebben om het lesprogramma naar eigen wens in te richten. Voor Nederland is er ook een standaardroute gemaakt die voldoet aan de relevante kerndoelen. De aanpak van een leerkracht die met IPC werkt, is volgens vijf vaste fases opgebouwd. De route hangt duidelijk in de klas of op de wand waar resultaten worden getoond.

We sluiten de thema’s regelmatig af met ouders, waarbij kinderen een presentatie geven of hun werk laten zien.