Aanmelden

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

Hartelijk welkom op onze school!

We maken graag kennis met ouders die geïnteresseerd zijn in De Reflector. Een kennismakingsgesprek verplicht u tot niets en we maken er graag tijd voor. Een school uitkiezen is niet zomaar iets en dat vraagt om zorgvuldigheid. Dat start bij het maken van contact. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 074-2439070 of een mail te sturen naar h.vedder@hannahscholen.nl. Daarnaast is het ook mogelijk om gelijk het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen en naar de directie te verzenden: h.vedder@hannahscholen.nl. Met de aanmelding spreekt u uw voorkeur uit voor plaatsing op deze school. Bij deze aanmelding hoort een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de directie van de school.

Toelatingsbeleid

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom op de Hannah scholen.

Van aanmelden naar een definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving gebeurt nadat de directie een positief toelatingsbesluit genomen heeft op basis van identiteit en onderwijsbehoeften. U ontvangt dan ook een aanmeldpakket. De formulieren van het aanmeldpakket zijn tevens digitaal te vinden op de website. Ongeveer 6 weken voordat de leerling start, neemt de desbetreffende leerkracht contact op met de ouders voor een gesprek. De leerkracht stuurt de ouders tevens een vragenlijst om de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te kunnen brengen.