Aanmelden

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

Heeft u interesse in De Reflector? Dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. We laten u graag onze school zien! Mail voor een afspraak naar a.grevers@hannahscholen.nl.

Aanmelden

Ook als u al gekozen heeft voor De Reflector en uw kind bij ons wil aanmelden, dan plannen we graag vooraf een kennismakingsgesprek om elkaar te leren kennen. U kunt alvast het aanmeldformulier downloaden, invullen en verzenden naar onze directeur, André Grevers, via a.grevers@hannahscholen.nl. Hij maakt dan met u een afspraak. Met de aanmelding spreekt u uw voorkeur uit voor plaatsing op onze school.

Toelatingsbeleid

Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” kunnen omarmen, zijn van harte welkom op de scholen van Hannah. De Reflector verwelkomt christenen uit allerlei kerken in Hengelo en omgeving. We zijn met elkaar verbonden doordat we leven in het licht van Gods liefde en vanuit een open Bijbel.

Van aanmelden naar een definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving gebeurt nadat de directie een positief toelatingsbesluit genomen heeft. Daarbij spelen ruimte, identiteit en onderwijsbehoeften een rol. Na aanmelding ontvangt u een aanmeldpakket. De formulieren van het aanmeldpakket zijn tevens digitaal te vinden op deze pagina. Ongeveer 6 weken voordat de leerling start, neemt de leerkracht van uw kind contact op voor een gesprek. U krijgt daarbij ook een vragenlijst om de onderwijsbehoeften van uw kind in kaart te kunnen brengen.