Nieuws

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

Onthulling nieuwe naam

17 augustus 2020

Gbs de Triangel aan de Castorweg in Hengelo heeft een nieuwe naam.

Burgemeester Schelberg van Hengelo heeft de nieuwe naam vanmorgen om 9.30 uur, bij de start van het nieuwe schooljaar onthuld, in het bijzijn van de kinderen, de ouders, bestuur en andere geïnteresseerden.

Motivatie voor naamsverandering

De denominatie ‘gereformeerd’ herinnert aan de traditie van de inrichting van een gereformeerde zuil in de vorige eeuw. Inmiddels zijn veel zuilen weggevallen, wordt er steeds pluriformer gedacht in christelijk Nederland en dat zien we ook in de doelgroep die Gbs de Triangel bedient.

We zijn al een aantal jaren een school die mensen met een christelijke in plaats van gereformeerde levensovertuiging bedient. Onze huidige naam Triangel echter, slaat nog op de oude traditionele gedachte: de driehoeksrelatie tussen ‘gezin – school – kerk’. We zijn echter geen school voor kerken, maar voor christenen, vanuit een gereformeerde traditie. Kerkelijke meningsverschillen zijn voor ons geen thema’s, wij willen graag kinderen bekend maken met de Bijbel, de verlossing door Christus en hen voorleven in een christelijk levenshouding.

Team, directie en bestuur hebben daarom samen met de ouders een proces in gang gezet voor een nieuwe naamgeving van de school, meer passend bij de huidige identiteit van de school en als herstartpunt voor actueel en eigentijds gereformeerd onderwijs.

De onderregel die past bij de naam is:

‘Als kinderen van God kunnen wij het licht van Jezus’ genade, liefde en waarheid terugkaatsen naar God zelf en naar de mensen om ons heen.’

Uiteraard volgden we bij de onthulling de richtlijnen van het RIVM rondom de coronapandemie.

Ga terug naar Nieuwsoverzicht