Overblijven

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

 

TSO

Als u tussen de middag niet in de gelegenheid bent om uw kinderen op te halen om thuis samen te eten kunt u gebruik maken van TSO (TussenSchoolseOpvang). De TSO is op De Reflector in handen van een vast team van TSO-krachten. We proberen de pauzes zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat de kinderen lekker kunnen ontspannen. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. De calculatie is gemaakt op basis van de verwachte kosten voor opleiding, aanschaffen, pleinwachten en coördinatie, waarbij we voor het startjaar nog niet veel hebben begroot voor opleiding en aanschaffen.

 

Wilt u ook meedraaien in het TSO team, dan horen wij dat graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TSO coördinator, Jorien Klijnstra.