Betekenis Reflector

Heeft u vragen?
Bel ons (074) 2439070

 

Wie is gbsDe Reflector?

gbsDe Reflector is onderdeel van scholengroep Hannah. gbsDe Reflector is een bewust  christelijke school, waar we Gods licht willen doorgeven. Een reflector kan uit zichzelf niet schitteren. Pas als deze beschenen wordt, kan hij licht doorgeven. Wij geloven dat we Gods licht nodig hebben in ons leven. We geloven ook dat God ieder van ons op een eigen manier laat schijnen, om zo zelf een licht te kunnen zijn!

Een beschenen reflector wordt gezien. Als medewerker willen we anderen zien, kennen en liefhebben.  Allereerst kinderen, maar ook hun ouders of verzorgers en collega’s. Onze school is daarom ook een oefenplaats in het volgen van ons voorbeeld Jezus Christus. Niet altijd gaat alles even goed en soms mislukt er ook wel iets. Het zijn juist de keuzes die we leren maken om om te gaan met de dagelijkse praktijk. Christelijke vorming is vanuit die optiek dagelijkse praktijk op de gbsDe Reflector. We leren kinderen om te gaan met de anderen, de wereld om hen heen, zichzelf en als kind van God.

Naast christelijke vorming en burgerschap bieden we actueel, modern onderwijs. We zijn er van overtuigd dat God ons allemaal verschillend en uniek heeft geschapen. Daarom willen we niet alle kinderen hetzelfde onderwijs aanbieden. De één is sneller in taal, de ander sneller in rekenen en weer een derde supercreatief. In onze onderwijsorganisatie bieden we ruimte voor verschillen. Dat doen we onder andere met portfolioleren en het gebruik van digitale leermiddelen. Zo kunnen we onderwijs persoonlijk maken. Heb je als kind behoefte aan meer? Dan krijg je dat! Meer instructie? Oké! Meer leerdoelen om aan te werken? Oké! Meer contact met juf of meester? Oké! Meer ruimte voor eigen keuzes? Ook oké!

We werken in de bovenbouw steeds minder het boek van links naar rechts uit. We laten de kinderen weten wanneer we iets gaan uitleggen. Kinderen bepalen zelf of ze een uitleg nodig hebben. Kan een kind niet goed kiezen, dan kiezen wij voor hem of haar.

Ontwikkeling van kinderen houden we bij in een portfolio. Niet alleen de kennisdoelen, zoals het kunnen vermenigvuldiging van breuken, maar ook de vormingsdoelen, zoals het kunnen samenwerken, een mening ergens over hebben en jezelf kunnen presenteren. Zo bieden we kinderen ontwikkelruimte aan.

Gesprek, discussie en reflectie zijn onderdelen die we vanaf groep 1 tot en met groep 8 aanleren. Verder werken we dagelijks met het Chromebook, waarmee onderwijs persoonlijker gemaakt kan worden. Zo zijn kinderen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs.

We maken onderscheid in vakken. Zo zijn er vormende vakken en activiteiten (Bijbelonderwijs, burgerschap, groepsgesprekken, kringen), maar ook de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen) en de zaakvakken (natuur, techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, internationalisering, creatief, muziek en ICT-vaardigheden). De laatstgenoemde vakken bieden we aan op thema door middel van het programma van IPC, om zo aan te sluiten op de leefwereld van kinderen en leren relevant te maken. Kinderen vullen inhoudelijke doelen aan met persoonlijke leerdoelen (beter leren samenwerken, effectief zoeken op google zijn voorbeelden).

We werken samen met de ouders en verzorgers. Wij hebben verstand van onderwijs en pedagogiek, ouders en verzorgers kennen hun kind(-eren) het beste. We hebben elkaar daarom nodig en nauw contact is daarbij essentieel. Door middel van de Parro-app kunnen we snel en effectief communiceren naar ouders en als het nodig is, nemen we tijd voor een gesprek. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan leerkrachten en daarom is goede verbinding essentieel.  Samen zetten we de schouders onder de ontwikkeling van jonge kinderen, om hen te laten schitteren!

Een reflector op je vervoersmiddel verhoogt de veiligheid. Veiligheid is voor ons voorwaarde om school te kunnen zijn. Niet alleen werken we met een actueel pestprotocol, we werken ook aan preventie door ruim aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden o.a. via het programma PBS. Boodschap: iedereen is van waarde!

Jaarlijks meten we het gevoel van veiligheid bij kinderen en vragen we de ouders van verschillende groepen naar hun beeld. Als er iets bijgesteld moet worden, anticiperen we direct. In de onderbouw besteden we bewust ruim aandacht aan de socialisatie: wie ben jij, wie is de ander en hoe zijn we samen?! In de bovenbouw zetten we deze aandacht voort.

Kortom, door vormingsonderwijs, PBS, portfolioleren en IPC willen we kinderen een fijne basisschooltijd geven en hen bekwamen voor de vervolgschool. We zetten ons met plezier in om onze professie te laten schijnen op de kinderen die u ons toevertrouwd.